Strona główna > Aktualności > Treści

LED awaryjne światła działa

Jul 28, 2015

LED światła awaryjne muszą być wyposażone w awaryjne urządzenia falownika (falownik). Falownik jest DC (bateria, akumulator) na prąd zmienny (zazwyczaj 220v50HZ sinus lub prostokątny). Zasilanie awaryjne, zwykle odwrotnej do baterii AC DC 220V. Ogólnie rzecz biorąc falownik jest prąd (DC) na prąd zmienny (AC) urządzenia. Go przez falownik, kontrolowanie logiki i filtrować obwodu.


Zasilania AC, falownik awaryjne, oświetlenie ładowania akumulatora, stan kopii zapasowej podczas zasilania sieciowego, awarii lub trzęsienie ziemi, ataki, eksplozje i inne wypadki lub innych sytuacji kryzysowych spowodowanych przez zasilacz sieciowy nagle przerwane, falownik uruchamia, przekonwertować baterii nadal świeci się Lampa, czas konwersji jest mniejsza niż 0,1 sekundy. Dopasowanie do różnych pojemności baterii 1-3 godzin czasu oświetlenia awaryjnego, dostosowane do różnych potrzeb. -25- + 70 temperaturach.